• email icon
 • facebook icon

Zadanie I 2013

Zadanie 1 „Uwaga! Obszar budowy!”

 1. Uczestnicy mają do dyspozycji planszę o wymiarach 152 × 152 cm. Więcej szczegółów znajduje się w ogólnym opisie planszy dostępnym na 3CityBot.ug.edu.pl
 2. Robot startuje z pola startowego, znajdującego się w rogu planszy, o wymiarach 20 × 20 cm, oznaczonego na planszy konkursowej kolorem niebieskim. Robot musi zostać ustawiony na planszy, na polu startowym, obrócony w dowolną stronę.
 3. Robot może opuścić planszę na własne ryzyko.
 4. Zadaniem uczestników jest zaprogramować robota w taki sposób, aby przeniósł on czerwoną wieżę LEGO o wymiarach 4 × 4 piny i wysokości 7 klocków, na pole oznaczone na planszy kolorem zielonym (nazywane także polem mety).
 5. Wieża powinna znaleźć się na zielonym polu mety w orientacji pionowej (pinami do góry).
 6. Kończąc zadanie, robot powinien powrócić na pole startowe.
 7. Zakończenie zadania przez robota powinno być zasygnalizowane pojedynczym sygnałem dźwiękowym.
 8. Pole mety oraz czerwona wieża są umieszczone na planszy konkursowej losowo, przed rozpoczęciem zadania po oddaniu gotowych robotów do zadania przez uczestników. Losowane są one przez organizatorów konkursu i są niezmienne dla wszystkich drużyn.
 9. Po uruchomieniu robota dotknięcie robota skutkuje przerwaniem przejazdu przez sędziego oraz przyznaniem zerowej liczby punktów za to zadanie. W wyjątkowych przypadkach Komisja Sędziowska może powtórzyć przejazd.
 10. W czasie wykonywania zadania, na robocie może znajdować się wyłącznie jeden program.
 11. Liczba punktów przyznawana za wykonanie zadania przedstawia się następująco:

• + 20 punktów: znalezienie wieży (zetknięcie robota z klockiem)
• + 40 punktów: dostarczenie wieży na pole mety
• + 40 punktów: zakończenie przejazdu w polu startowym
Punkty odejmowane będą za:
• -15 punktów: ustawienie wieży przez robota w pozycji innej niż pionowa
• -30 punktów: przekroczenie czasu wykonania zadania do jednej minuty
Łącznie do zdobycia: 100 punktów.

Maksymalny czas wykonania zadania to 3 minuty (może zostać przekroczony o minutę, tym samym wliczając punkty karne za przekroczenie czasu). Przejazd zostaje przerwany w przypadku wykonywania jakiejkolwiek operacji po upływie 4 minut.

W CZASIE TRWANIA KONKURSU BĘDZIE DOSTĘPNY W WIDOCZNYM MIEJSCU CZAS POZOSTAŁY NA WYKONANIE ZADANIA NAD KTÓRYM CZUWAĆ BĘDZIE KOMISJA SĘDZIOWSKA

POBIERZ REGULAMIN

POBIERZ PLANSZĘ

OPIS PLANSZY

Wyślij pytanie:


 

Twoje imię (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Temat

Twoja wiadomość