• email icon
  • facebook icon

Zadanie II 2013

Zadanie 2 „Magiczny Labirynt w Krainie Robotów”

  1. Uczestnicy mają do dyspozycji planszę o maksymalnych wymiarach 2 × 2 m na której zbudowany będzie labirynt z klocków LEGO.
  2. Labirynt to korytarze o szerokości 30 cm, odgrodzone od siebie ścianami o wysokości co najmniej 7 klocków.
  3. Pole startowe oraz pole mety umieszczone w labiryncie są kwadratami o wymiarach 30 × 30 cm. Pola te oznaczone są na planszy konkursowej odpowiednio kolorem niebieskim (start) oraz zielonym (meta).
  4. Na drodze pomiędzy polem startowym a polem mety znajdują się trzy żółte pola o wymiarach 30 × 30 cm, za osiągnięcie których przyznawane są punkty.
  5. Zadaniem uczestników jest zaprogramować robota w taki sposób, aby przemieścił się on z pola startowego do pola mety, znajdującego się przy wyjściu z labiryntu.
  6. Zakończenie zadania przez robota powinno być zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym.
  7. Po uruchomieniu robota, dotknięcie robota skutkuje przerwaniem przejazdu przez sędziego oraz przyznaniem zerowej liczby punktów za to zadanie. W wyjątkowych przypadkach Komisja Sędziowska może powtórzyć przejazd.
  8. W czasie wykonywania zadania, na robocie może znajdować się wyłącznie jeden program.
  9. Ilość punktów przyznawana za wykonanie zadania przedstawia się następująco:

• +20 punktów: za pierwsze najechanie robotem na dane pole pośrednie oznaczone
kolorem żółtym (czyli +60 za wszystkie trzy pola)
• +40 punktów: przejazd do pola mety
Za próbę niszczenia planszy drużyna otrzymuję 0 punktów za całe zadanie.
W ekstremalnych sytuacjach może zostać zdyskwalifikowana.
Łącznie do zdobycia: 100 punktów.

Maksymalny czas wykonania zadania to 4 minut.
Przejazd zostaje przerwany w przypadku wykonywania jakiejkolwiek operacji po upływie 5 minut.

W CZASIE TRWANIA KONKURSU BĘDZIE DOSTĘPNY W WIDOCZNYM MIEJSCU CZAS POZOSTAŁY NA WYKONANIE ZADANIA NAD KTÓRYM CZUWAĆ BĘDZIE KOMISJA SĘDZIOWSKA
 

POBIERZ REGULAMIN

Wyślij pytanie:


Twoje imię (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Temat

Twoja wiadomość