• email icon
 • facebook icon

Zadanie III Finał 2013


Zadanie 3 „ Olimpijski Bieg”
 1. Uczestnicy mają do dyspozycji planszę o wymiarach 152 × 152 cm. Więcej szczegółów znajduje się w ogólnym opisie planszy dostępnym na 3CityBot.ug.edu.pl
 2. Robot startuje z pola startowego, znajdującego się w rogu planszy, o wymiarach 20 × 20 cm, oznaczonego na planszy konkursowej kolorem czerwonym. Robot musi zostać ustawiony na planszy, na polu startowym, obrócony w dowolną stronę.
 3. Na planszy znajdują się dwa prostokąty będące polami startowymi, ponieważ w tym samym czasie na planszy muszą znajdować się dwa roboty przeciwnych drużyn. Pola znajdują się w przeciwnych rogach planszy
 4. Robot nie może opuścić planszy konkursowej. Opuszczenie planszy całym obrębem robota jest równoznaczne z przegraną.
 5. Zadaniem uczestników jest zaprogramować robota w taki sposób, aby jak najszybciej wjechał na pole startowe przeciwnika przeszkadzając tym samym drugiemu.
 6. Robot wygrywa w momencie wjazdu na pole przeciwnika.
 7. Przed rozpoczęciem konkurencji, każda z drużyn wybiera trzy przeszkody które na przemian ustawiają w obrębie planszy wyłączając pola startowe, utrudniając tym samym przejazd drugiej drużyny. Przeszkody, spośród których można wybrać to: puszka po napoju, cegła, zeszyt, kubek, pluszowy miś, but, rolka papieru toaletowego, gąbka, myszka od komputera, itp.
 8. O tym która drużyna pierwsza rozkłada przeszkodę decyduje rzut monetą.
 9. Po uruchomieniu robota dotknięcie robota skutkuje przerwaniem przejazdu przez sędziego oraz nie otrzymanie punktów za to zadanie. W wyjątkowych przypadkach Komisja Sędziowska może powtórzyć przejazd.
 10. Jeśli robot nie opuści swoim obrębem pola startowego podczas trwania zadania, przegrywa.
 11. W czasie wykonywania zadania, na robocie może znajdować się wyłącznie jeden program.
 12. Maksymalny czas na wykonanie zadania to 5 minut.
 13. Jeśli żaden z robotów nie osiągnie pola przeciwnika wygrywa drużyna znajdująca się bliżej środka pola startowego przeciwnika.

W CZASIE TRWANIA KONKURSU BĘDZIE DOSTĘPNY W WIDOCZNYM MIEJSCU CZAS
POZOSTAŁY NA WYKONANIE ZADANIA NAD KTÓRYM CZUWAĆ BĘDZIE KOMISJA
SĘDZIOWSKA
 

PLANSZA:

POBIERZ REGULAMIN

POBIERZ PLANSZĘ

OPIS PLANSZY

Wyślij pytanie:


Twoje imię (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Temat

Twoja wiadomość