• email icon
  • facebook icon

Zadanie II

3CITYBOT 2014 – ZAPROGRAMUJ SWOJEGO ROBOTA!
Zadanie 2 –"Line follower ”:
 
  1. Zadanie polega na przejechaniu jak największej ilości razy pełnej trasy w określonym czasie (opis planszy dostępny na stronie konkursu www.3citybot.ug.edu.pl).
  2. Na początku robot ustawiony jest na starcie: linii oznaczonej kolorem niebieskim.
  3. Linia, która wyznacza trasę może posiadać pętle, odcinki proste, zakręty o mierze większej bądź równej dziewięćdziesięciu stopni. Linia jest koloru czarnego o grubości 19mm.
  4. Czas mierzony będzie przez sędziego od momentu wystartowania robota.
  5. Wyjechanie poza planszę skutkuje zakończeniem przejazdu.
  6. Liczba punktów zdobytych za to zadanie jest zależna od tego ile razy robot przejedzie całą trasę. Pojedynczy pełny przejazd wart jest 20 punktów.