• email icon
 • facebook icon

Zadanie III – Finał

3CITYBOT 2014 – ZAPROGRAMUJ SWOJEGO ROBOTA!
Zadanie 3 – FINAŁ: “Saper”:
 
 1. Uczestnicy mają do dyspozycji planszę o wymiarach 152 × 152 cm (opis planszy dostępny na stronie konkursu www.3citybot.ug.edu.pl).
 2. Zadaniem uczestników jest zaprogramować robota w taki sposób, aby w zadanym czasie zbadał planszę i wyświetlił poprawnie pozycje wszystkich min nie wjeżdżając swoim OBRĘBEM** na żadne z czarnych pól min. Robot nie może wyjechać poza kratę umieszczoną centralnie na planszy. Wyjechanie poza wyżej wymienioną kratę jest równoznaczne z przerwaniem przejazdu, przegraną w tej konkurencji i uzyskaniem zerowego wyniku. To samo dzieje się w przypadku wjadzu na minę.
 3. Kończąc zadanie, robot powinien wydać pojedynczy sygnał dźwiękowy przez trzy sekundy, jednocześnie nie ruszając już się a na ekranie powinien wyświetlić przez co najmniej minutę pola które są "Minami". Przykładowy wynik wyświetlany na ekranie: A1 C7 A3
 4. Na ekranie nie powinno być wyświetlone nic prócz wyniku.
 5. Robot rozpoczyna przejazd w polu A1, które będzie się znajdować w lewym dolnym rogu planszy.
 6. Po uruchomieniu robota dotknięcie go skutkuje przerwaniem przejazdu przez sędziego oraz przyznaniem zerowej liczby punktów za to zadanie. W wyjątkowych przypadkach Komisja Sędziowska może powtórzyć przejazd.
 7. W czasie wykonywania zadania, na robocie może znajdować się wyłącznie jeden program.
 8. Maksymalny czas wykonania zadania to trzy minuty. Przejazd zostaje przerwany w przypadku wykonywania jakiejkolwiek operacji po upływie trzech minut.
 9. Za poprawne podanie pozycji miny robot zdobywa 30 punktów. Za błędną pozycję miny robot traci 10 punktów.
 10. Remisy pomiędzy drużynami będą rozstrzygane przez porównanie czasu przejazdu robotów. Krótszy jest lepszy.
Rodzaje pól:
 • Pole startowe (niebieskie) na którym ustawiamy robota zgodnie z wytycznymi. Posiada charakterystykę pola białego, to znaczy w najbliższym jego sąsiedztwie nie ma żadnych min.
 • Pole mina (czarne) – robot nie może swoim obrębem wjechać na to pole. Wjechanie na pole miny jest równoznaczne z przerwaniem przejazdu, przegraną w tej konkurencji i uzyskaniem maksymalnego czasu.
 • Pole numeryczne (czerwone, żółte, zielone) – każde z tych pól oznacza jaka liczba min znajduje się wokół* tego pola. Kolory oznaczają kolejno: zielony – 1 minę, żółty – 2 miny, czerwony – 3 lub 4 miny
 • Pole neutralne (białe) bezpieczne pole wokół* których na pewno nie znajduje się żadna mina
 
*"wokół" oznacza tu osiem sąsiadujących pól stykających się bokiem lub wierzchołkiem swojego kwadratu z danym polem.
**obręb robota – z w rozumieniu pozycji rzutu prostokątnego części robota na płaszczyznę planszy, w szczególności czujnikiem koloru robota.
 
Plansza