• email icon
 • facebook icon

Prezentacja

Zasady konkurencji:

 1. Prezentacja drużyny może być wykonana przy pomocy dowolnych technologii.
 2. Prezentacja musi przedstawić wszystkich członków drużyny.
 3. Prezentacja powinna zawierać informację o reprezentowanej uczelni lub kole naukowym.
 4. Prezentacja lub link umożliwiający jej pobranie musi zostać przysłany na adres: inforobomaniacs@gmail.com z tytułem „Prezentacja – <NAZWA DRUŻYNY>” do godziny 23:59 dnia 14.05.2015.
 5. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 2 minut.
 6. Prezentacja musi być możliwa do wyświetlania w obecności niepełnoletnich widzów, a jej treść nie może łamać polskiego prawa.
 7. Prezentacja musi być w formacie .odp lub .ppt oraz .pdf. W przypadku wideo MPEG oraz obowiązkowa publikacja na youtube.

Punktacja:

 1. Maksymalna liczba punktów wynosi 12.
 2. Wynik konkurencji opisuje wzór: wynik = suma(max(oceny sędziego dla kryteriów))
 3. Prezentacja łamiąca regulamin otrzymuje 0 punktów
 4. Każdy z trzech sędziów ocenia prezentacje w skali od 0 do 4 punktów dla kryteriów
 • czytelność przekazu
 • staranność wykonania
 • pomysł

POBIERZ