• email icon
 • facebook icon

Labirynt

Zasady ogólne:

Celem robota jest wywiezienie z labiryntu wieży w najkrótszym czasie.

Zasady konkurencji:

 1. Przejazd trwa 5 minut.
 2. Robota na polu startowym umieszcza kapitan drużyny i na znak dany przez sędziego uruchamia program.
 3. Po rozpoczęciu przejazdu nie można w żaden sposób wpływać na robota.
 4. Wynik liczony jest wzorem:

       

Gdzie x to czas przejazdu w sekundach do pierwszego dotknięcia wieży,
y to czas przejazdu w sekundach od pierwszego dotknięcia wieży do dowiezienia wieży na start

5. Czas przejazdu to czas od rozpoczęcia pomiaru czasu do dostarczenia wieży na pole startu.


6. Przed rozpoczęciem konkurencji zawodnicy mogą zapoznać się z testową konstrukcją labiryntu aby dokonać kalibracji.


7. Robot w czasie przejazdu nie może niszczyć labiryntu ani przejeżdżać przez ściany.

Specyfikacja labiryntu:

 1. Labirynt jest budowany na macierzy 6×6 o wymiarach pól 30×30 cm.
 2. Ściany maja wysokość 9 cm i grubość 2 cm, ich kolor nie jest zdefiniowany.
 3. Podłoże ma kolor biały, pole startu kolor czerwony. Granice między „polami” oznaczone pasem w innym kolorze (będzie możliwość kalibracji przed konkurencją), o szerokości 2 cm.
 4. Wieża jest prostopadłościanem z klocków lego wymiarach 8×8 pinów lego o wysokości 6 klocków.
 5. Podłoże labiryntu może mieć nierówności do 3 mm. W jego konstrukcji mogą wystąpić minimalne błędy pomiarowe.

Dodatkowe zasady:

 1. Każda drużyna ma dwie próby przejazdu labiryntu.
 2. Wynik końcowy konkurencji, to wynik maksymalny z dwóch przejazdów robota drużyny